PODACI ZA KONTAKT:
                                                                               ARS PLUS d.o.o.
                                                                               Hrvatskog proljeća 14a, 44400 Glina
                                                                               Tel. / Fax. : 01 2300 405
                                                                               e-mail:        info@arsplus.hr
                                                                                                 prodaja@arsplus.hr